Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves